Een verslag van de toerismetop 2022

In dit artikel doe ik verslag van de ToerismeTop 2022 en geef ik je tussendoor mijn visie en concrete aandachtspunten mee die jij kunt toepassen in je eigen bedrijf en in de samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente en andere ondernemers.

Verduurzaming toeristische sector

Duurzaamheid versnellen in rap tempo

Deze zomer was het weer droger en heter dan voorgaande jaren.

Dat zou ik bijna vergeten, toen we maandag 26 september 2022 op een koude en regenachtige ochtend stonden te wachten op de boot die ons naar de Floriade zou brengen. Dat was de locatie van de ToerismeTop 2022 met als thema: “Op weg naar klimaatneutraal toerisme”. De ambitie: als bestemming Nederland voldoen we in 2030 aan de internationale klimaatdoelen, de SDG’s. Hiervoor moeten we versnellen, en wel in rap tempo!

Gesprek met minister over verduurzaming toeristische sector

Het ondernemers gemakkelijk maken

Na een mooie wandeling onder de paraplu, langs verschillende hoogtepunten van de Floriade, startte het plenaire gedeelte: in gesprek met de minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaanse. Zij gaf aan dat het verduurzamen van de toerismesector een van de belangrijkste opgaven van de toekomst is. Er zijn veel regelingen om te verduurzamen, maar het lijkt erop dat deze regelingen de ondernemers niet goed bereiken. Dit moet dus eenvoudiger, gaf de minister aan. Daar ben ik het helemaal mee eens. We moeten het de ondernemers zo gemakkelijk mogelijk maken.

Reinier van der Berg - verduurzamen in de toeristische sector
Plastic afval - hoe dit aan te pakken - verduurzamen van toeristische sector

There is no planet B!

Na de minister kwam Reinier van den Berg, meteoroloog, aan het woord. Hij hield een indrukkend betoog over de stand van de aarde. “We hebben geen planeet B!” De urgentie om nu echt wat aan duurzaamheid te doen werd daarmee extra voelbaar. Wat kunnen wij als ondernemers in de toeristische sector doen volgens hem? Nou, er zijn radicale oplossingen nodig, want met kleine ingrepen komen we er niet meer. Hij gaf een heel aantal tips, gebaseerd op 5 pijlers.

 • Vergroot de opslag van CO2. 
  Plant bomen. Bomen slaan CO2 op. Grijp dus elk initiatief om bomen te planten aan. En zorg voor biodiversiteit. Bouw klimaatneutraal: met hout, stro, vlas & hennep.
 • Gebruik minder energie. “De beste energie is energie die je niet gebruikt.” Isoleer. Koel / verwarm elektrisch. Neem zoveel mogelijk plantaardige voeding tot je. Faciliteer mobiele elektriciteit: zet laadpalen bij je accommodatie neer. Het is een teken van gastvrijheid (niet alleen voor je gasten, maar ook voor je buren!). Lees ook dit blog over hoe campingeigenaren omgaan met de hoge gasprijzen en het verminderen van energie.
 • Wek zoveel mogelijk energie met zon en wind op. Denk aan solar carports en wind energie. Zorg ook voor energieopslag, zodat je een seizoen met weinig wind en zon ook doorkomt.
 • Recycle je afval.  De wereld produceert 2,2 miljard ton afval per jaar. Hierbij stoten we ongelooflijk veel CO2 uit. 
 • Een eerlijke prijs. Een eerlijke prijs voor duurzaam voedsel en duurzame producten is hard nodig om producenten in staat te stellen te verduurzamen.

Reinier sloot af met een mooie uitspraak: Verduurzaming is voor ons allemaal een verantwoordelijkheid én een kans.  

Roadmap op weg naar klimaatneutraal toerisme

Nadat Reinier van de Berg zijn indrukwekkende verhaal had afgesloten, presenteerde Ewout Versloot het koersdocument. Dit document is een gezamenlijke roadmap die de weg beschrijft naar klimaatneutraal toerisme. Naast de drie rode draden innovatie, gedrag en samenwerkingsstructuren in het document presenteerde Ewout vijf acties aan de zaal die we kunnen uitvoeren om zelf stappen richting een klimaatneutraal toerisme te zetten.

 1. Start nú. Onderzoek wat je kunt, vragen staat vrij en biedt hulp. Maak ook een eigen klimaatplan.
 2. Neem regie. Dit punt is met name voor de overheid bedoeld. Overheid, maak duidelijk wat wel en wat niet mag. Dit kunnen zij doen door gewenste acties te normeren en te intensiveren.
 3. Bied hulp. Zorg dat regelingen en subsidies de ondernemers bereiken. Doe het samen.
 4. Leer en experimenteer. Benut ook de kennis die er al is van duurzaam gedrag. Start met pilots. Hoe kunnen we het gedrag van gasten beïnvloeden?
 5. Werk samen. Deel kennis en voorbeelden in een Task Force. Bouw coalities waarin vraag en aanbod samenkomt.

Moed om het oude los te laten

Na een duurzame lunch in de Orangerie startte het middaggedeelte. De sessie die ik bijwoonde ging over gedrag. Opnieuw werd hier urgentie uitgesproken: hoe zorgen we ervoor dat we minder op elkaar gaan wachten (zowel overheid, ondernemers en consumenten) en vaker gaan dóén? Een onderwerp dat mij zeer bezighoudt, ook vanuit mijn onderzoek en belangstelling voor het begrip moed.

De kern van deze dag voor mij: probeer kansen te zien waar anderen problemen zien. Heb de moed het oude los te laten en nieuwe wegen te omarmen ten behoeve van onze aarde. 

Gedrag zit in de weg bij het verduurzamen van de toeristische sector

In goede samenwerking, waarin lef, leiderschap en transparantie belangrijke waarden zijn:

 • Lef en moed om de minder eenvoudige keuzes te maken;
 • Leiderschap om achter je keuzes te blijven staan, terwijl ze ondertussen tot kritiek kunnen leiden vanuit onverwachte en verwachte hoek;
 • Transparantie om open kaart te spelen over de belangen, zorgen en ons commitment.  
We hebben lef nodig om het bestaande los te laten

Als je meer wilt lezen over de moed om het oude los te laten, dan raad ik je dit artikel over moedig loslaten aan dat ik in samenwerking met een klant van mij heb geschreven. 

De zon brak door

Aan het eind van de dag brak de zon even door. Met een hoofd vol inspiratie en vol goede voornemens liepen we weer terug, langs de prachtige bouwwerken op de Floriade, naar de boot en op weg naar huis.

Deze dag bevestigde mij dat ik op de goede weg ben met mijn missie: ondernemers helpen om met meer moed de urgente zaken in hun leven, bedrijf en in hun omgeving op te pakken.

Wordt vervolgd!

De moed om het oude los te laten

Ondernemers hebben vaak van nature al meer van de kernkwaliteit moed in zich dan de gemiddelde werknemer. Dat is ook wel nodig, want ze hebben een bedrijf te runnen, en daar is veel moed voor nodig. Hoe die kwaliteit eruit ziet en wat je kunt doen om moed verder te ontwikkelen, lees je hier.

Floriade boot verduurzaming toeristische sector

over de auteur

Johanna Oosterbaan

Johanna ondersteunt eigenaren van campings, vakantieparken, B&B, hotels en vakantiewoningen bij het ontvangen van meer gasten via het internet. Zij is zelf eigenaar van een kleine, goedlopende camping. Ook is zij spreker, marketingstrateeg, communicatiewetenschapper en grondlegger van de Gouden Website Methode.

 • Mooi Johanna. Het sluit helemaal aan waar we beide aan werken.
  We gaan het verder delen met de IDG’s HUB Achterhoek. Helpen bij het ontwikkelen van gedrag en gewoontes, waaronder moed, voor een betere sociale, ecologische en economische toekomst.

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

  Meer lezen? Check deze artikelen

  >